Документи і матеріали

Епістолярна спадщина генерал-хорунжого Армії УНР Юрка Тютюнника

Попри те, що більшість листів Юрка Тютюнника опрацьована, вивчена і оприлюднена науковцями, звернімося ще раз до них, зацитуємо уривки з окремих, а деякі подамо в оригіналі. У цьому, напевне, найбільша цінність – побачити руку автора, його почерк, характер письма, правки, примітки. Адже майже всі листи є рукописними, пожовклими від часу і вже вкритими шаром архівного пилу, який усе ж навіть через століття не в змозі сховати авторську особистість.
»»»»

Ю.Тютюнник в матеріалах Галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки України

Котляр Ю.В.

Ю.Тютюнник в матеріалах Галузевого державного архіву

Служби зовнішньої розвідки України

 

В статті досліджуються матеріали Галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки України як джерельна база вивчення життя та діяльності генерал-хорунжого Ю.Тютюнника. Приділяється увага характеристиці Першого Зимового походу Армії УНР.
»»»»

Ю.Тютюнник в українському повстанському русі та Миколаївщина

Діяльність українського антибільшовицького повстанства 20-х рр. ХХ ст. і досі залишається маловідомою сторінкою вітчизняної історії. Радянська історіографія цю тему практично ігнорувала, а пропаганда, як могла, спотворювала в масовій свідомості образ селянина-повстанця. Внаслідок подібних перекручень повстанство на довгі роки отримало визначення (в тому числі й наукове) «бандитизму», його соціальна база, селянська по суті, була штучно обмежена купкою «куркулів», всіляких антирадянських «елементів» і «відщепенців».
»»»»

На таємному фронті Другої світової

Діяльність підрозділів зовнішньої розвідки органів держбезпеки Української РСР у роки Другої світової війни.
»»»»

Щодо діяльності спеціальних служб гітлерівської Німеччини на окупованій території України (за матеріалами Галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки України)

Напередодні 22 червня 2013 року Галузевим державним архівом Служби зовнішньої розвідки України виокремлено архівні документи, які стосуються діяльності підрозділів розвідки НКДБ Української РСР під час Другої світової війни. Зокрема, проаналізовано матеріали про діяльність спеціальних служб гітлерівської Німеччини на окупованій території України. Це довідки, звіти, донесення та інші оперативні матеріали, які складалися на підставі одержаної інформації від агентури, розвідувально-диверсійних груп, що діяли в тилу ворога, у результаті допитів полонених гітлерівців та осіб, які з ними співпрацювали, аналізу захоплених трофейних документів. Ознайомлення з ними дає змогу побачити, наскільки масштабною і всеохоплюючою була діяльність спецслужб Німеччини в роки війни на окупованій території і зрозуміти, як нелегко було радянським органам держбезпеки протидіяти цим спрямуванням ворога на невидимому фронті.
»»»»

Матеріали комплексного огляду сектору безпеки України

Службою зовнішньої розвідки України здійснено комплексний огляд моделі сектору безпеки України (у межах своєї компетенції та у частині, що стосується СЗР України). Для ознайомлення громадськості пропонуються основні положення цього документу.
Мета проведення комплексного огляду сектору безпеки: здійснити оцінку сучасних і перспективних загроз та викликів національній безпеці України до 2015 року; запропонувати ефективну модель сектору безпеки України, яка забезпечить виконання завдань щодо виявлення, попередження, локалізації і нейтралізації потенційних і реальних загроз національній безпеці України; опрацювати стратегію й механізм трансформації сектору безпеки на період до 2015 року з урахуванням належного ресурсного забезпечення.
Необхідність проведення комплексного огляду сектору безпеки України продиктована кардинальними змінами у середовищі безпеки, які відбулися в Європі та Україні протягом останніх десятиріч; потребами реалізації стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції; зростанням рівня та зміною структури реальних та потенційних загроз національній безпеці, насамперед у політичній, соціальній, економічній сферах.
»»»»

Зародження зовнішньої розвідки радянської України у 20-30-ті роки ХХ століття

Службою зовнішньої розвідки України розсекречено ряд документальних матеріалів, датованих 20-ми роками минулого століття, стосовно створення і перших років діяльності зовнішньої розвідки радянської України.

Зазначені документи знаходяться у фондах архіву СЗР України, який у 2007 році згідно з рішенням Кабінету Міністрів України одержав статус галузевого державного архіву. Серед них:

  • директива та Інструкція ДПУ УРСР від 20.02.1925 року з обслуговування 50-верстної прикордонної смуги (дивитись аркуш 1, 2, 3, 4, 5);
  • вказівка Державному політичному управлінню УРСР з Іноземного відділу ОДПУ СРСР від 4.03.1925 року про необхідність створення закордонних резидентур (дивитись аркуш 1, 2, 3);
  • проект кошторису витрат апарату ДПУ УРСР на проведення закордонної роботи (дивитись аркуш 1);
  • директивний лист ДПУ УРСР від 30.06.1925 року про прикордонну роботу (дивитись аркуш 1, 2, 3, 4);
  • директивний лист КРВ ДПУ УРСР від 17.07.1925 року про закордонну і прикордонну роботу (дивитись аркуш 1, 2, 3);
  • наказ КРВ ДПУ УРСР від 5.04.1926 року про закордонну роботу (дивитись аркуш 1);
  • доповідь ДПУ УРСР за 1925 рік про закордонну і контрдиверсійну роботу (дивитись аркуш 1, 2, 3, 4, 5, 6);
  • протокол екстреного закритого засідання колегії ДПУ УРСР від 18.01 1928 року про закордонну роботу (дивитись аркуш 1, 2).
    »»»»