Щодо вирішення питань соціального захисту співробітників зовнішньої розвідки

21.12.2007

Керівництвом Служби зовнішньої розвідки України надзвичайно важливого значення надається вирішенню питань соціального захисту співробітників СЗР України та членів їхніх сімей, а саме – фінансування Служби, грошового забезпечення співробітників, житлової проблеми, транспортного, медичного обслуговування та інших. За кожним із цих напрямків розроблений і реалізується ряд довгострокових програм.

Житлове забезпечення.
У відповідності із Законом «Про розвідувальні органи України» СЗР України має житловий фонд та може виступати замовником будівництва житла. У сфері житлового забезпечення відповідна програма реалізується шляхом купівлі комерційного житла за рахунок коштів, які надходять з Державного бюджету України, благодійних внесків вітчизняних установ, організацій та підприємств різних форм власності. З метою покращання житлових умов та забезпечення житлом співробітників СЗР України протягом останнього часу проведена робота щодо передачі на баланс Служби житлових будинків незавершеного будівництва для подальшої їх добудови та зведення нового житла. Крім того укладаються інвестиційні договори з будівельними організаціями на спорудження житлових будинків, угоди про дольову участь в будівництві з метою одержання квартир. Здійснюється пошук та оформлення земельних ділянок під житлову забудову та адміністративні будівлі у місті Києві, Київській області та обласних центрах України. Завдяки вжитим протягом останніх кількох років заходам вдалося досягти позитивної динаміки вирішення житлової проблеми. Так, у 2006 році було одержано з різних джерел і надано співробітникам СЗР України на 8% більше квартир, ніж у 2005 році, а в 2007 році – на 35% більше, ніж у 2006 році.Реалізація ж розробленої програми у цій сфері дозволить протягом найближчих років позитивно вирішити більшість питань житлового забезпечення співробітників СЗР України.

Медичне обслуговування.

Військовослужбовці та пенсіонери СЗР України забезпечуються безплатною кваліфікованою медичною допомогою у військово – медичних закладах. Зокрема, безпосередньо у складі Служби зовнішньої розвідки України створено і функціонує Військово – медичне управління, з 2007 року діє своя поліклініка.

Поліклініка СЗР України

Поліклініка СЗР України

Крім цього, медична допомога військовослужбовцям та пенсіонерам СЗР України надається військово – медичними закладами СБ України на договірних засадах. Вона включає амбулаторно-поліклінічну допомогу, стаціонарне лікування, проведення щорічних поглиблених медичних оглядів та диспансеризації. На договірних засадах також проводиться військово-лікарська експертиза, медичні огляди та професійно – психологічний відбір кандидатів на військову службу (роботу) до СЗР України. Надання медичної допомоги співробітникам СЗР України, які дислокуються за межами м. Києва, здійснюється військово – медичними службами регіональних органів СБ України.В межах бюджетних коштів військовослужбовці СЗР України та члени їхніх сімей забезпечуються пільговими санаторно-курортними путівками з оплатою 25% вартості путівок для військовослужбовців та 50% вартості – для членів їхніх сімей.Життя і здоров’я співробітника кадрового складу розвідувальних органів України підлягають обов’язковому державному страхуванню за рахунок коштів Державного бюджету України, порядок та умови якого встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Фінансове забезпечення.
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення розвідувальних органів України здійснюються за рахунок коштів, передбачених окремим рядком у Державному бюджеті України для кожного розвідувального органу, та інших джерел, передбачених законом. Керівництво держави, відмічаючи позитивні зрушення в якості інформації зовнішньої розвідки з актуальних питань забезпечення національної безпеки України, приділяє значну увагу фінансуванню Служби та її матеріально-технічному забезпеченню. З кожним роком збільшуються видатки державного бюджету на потреби зовнішньої розвідки, асигнування на поліпшення грошового забезпечення. Протягом останнього часу усім категоріям військовослужбовців поступово збільшувалися розміри грошового забезпечення, у тому числі за рахунок преміювання у межах видатків та затвердженого кошторису. Спрямування фінансових ресурсів на грошове забезпечення військовослужбовців (у першу чергу осіб молодшого офіцерського, сержантського та старшинського складу) забезпечило збільшення його розмірів лише у 2007 році в середньому на 30%: сержант – на 47,7%; прапорщик – на 28,0%; лейтенант – на 45,7%; старший лейтенант – на 31,2%; капітан – на 19,9%; майор – на 15,5%; підполковник – на 7,8%; полковник – на 1,9%.

7 листопада 2007 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу», яка має спрямованість на підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, перш за все молодшого офіцерського складу, і набирає чинності з 1 січня 2008 року. За умови виділення необхідних бюджетних асигнувань прогнозовані розміри грошового забезпечення осіб молодшого офіцерського складу підвищаться принаймні на 20-25%, інших категорій військовослужбовців – на 10-15% відповідно.

В цілому у Службі зовнішньої розвідки України застосовується системний, комплексний підхід до законодавчого закріплення високого рівня правового і соціального захисту співробітників зовнішньої розвідки України та запровадження сучасних форм і методів роботи з персоналом. При цьому акцент робиться на досягнення таких стандартів, які б забезпечували їхній високий соціальний статус у суспільстві.


««««