Рік роботи СЗР України у нових умовах

24.02.2015

Постанова Верховної Ради України № 777 від 24 лютого 2014 року стала важливою віхою у новітній історії української розвідки.

«Враховуючи фактичне самоусунення Президента України від виконання своїх повноважень, – йшлося у ній, – усвідомлюючи відповідальність за ситуацію в державі, в тому числі необхідність забезпечення національної безпеки України, Верховна Рада України постановляє: призначити Гвоздя Віктора Івановича Уповноваженим по контролю за діяльністю Служби зовнішньої розвідки України, розвідувального органу Міністерства оборони України та розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону».

За рік, що минув, сталося багато змін: у світі, в Україні і в самій Службі зовнішньої розвідки України. Нове керівництво СЗР України та інших вітчизняних розвідувальних органів з перших днів зайняло тверду, рішучу і принципову позицію, спрямовану на забезпечення національної безпеки України, здобування упереджувальної інформації щодо планів і намірів стосовно нашої держави, активізацію міжнародного співробітництва з іноземними партнерами, послідовне відстоювання національних інтересів на міжнародній арені.

Здійснено комплекс заходів, спрямованих на реформування СЗР України, оновлення кадрового складу, приведення у відповідність з вимогами часу і тими викликами та загрозами, які постали перед Українською державою. Головними критеріями при цьому були професіоналізм, патріотизм і порядність.

Керівництво СЗР України повною мірою усвідомлює, що попереду ще багато роботи і налаштовує особовий склад на тривалу, напружену, наполегливу і самовіддану роботу для вирішення тих складних завдань, які сьогодні ставляться вищим керівництвом держави у сфері забезпечення національної безпеки.


««««