Служба зовнішньої розвідки України оприлюднює розсекречені документи стосовно Симона Петлюри

03.06.2016

Служба зовнішньої розвідки України продовжує розсекречувати документи репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, що зберігаються в державному галузевому архіві СЗРУ, та відкриває громадськості нові матеріали  суспільно важливого змісту з історії України.

Для ознайомлення громадян надаються розсекречені цілком таємні документи Іноземного відділу ОДПУ (зовнішня розвідка Об’єднаного державного політичного управління) датовані червнем, серпнем та груднем 1926 року щодо вбивства українського державного і політичного діяча Симона Петлюри та суспільно-політичних процесів, що відбувалися в цей час в Україні, Польщі, Німеччині та Англії. Серед іншого оприлюднюється доповідна записка Голови ДПУ УСРР Балицького на ім’я генерального секретаря ЦК КП/б/У Кагановича «По справі вбивства Петлюри».

Раніше Службою зовнішньої розвідки України було знайдено в архівах низку листів Симона Петлюри. У 1922 році вони потрапили до органів державної безпеки Радянського Союзу, а після набуття Україною у 1991 році незалежності зберігалися в державному галузевому архіві Служби зовнішньої розвідки України.

Власноручно написані Петлюрою листи та записки, датовані травнем, серпнем і вереснем 1922 року, мають неабияку історичну цінність. Вони містять особисте ставлення колишнього Голови Директорії Української Народної Республіки  до міжнародних подій, а також до заходів, що готувалися та здійснювалися представниками УНР за кордоном.

Серед архівних документів також є таємний лист Петлюри до військового міністра Юнакова (з проханням довести його зміст до Голови Ради народних міністрів УНР та Міністра закордонних справ) про протиріччя інтересів міжнародної політики провідних країн Європи, загострення конкуренції між ними, взаємовідносини з радянськими Росією та Україною та прогнози щодо можливого розвитку подій на Кавказі.

Листи Петлюри цінні тим, що відображають політичну атмосферу по закінченню Першої світової війни, напругу в міжнародних відносинах того часу та показують спроби українських лідерів  налагодити стосунки між впливовими політиками та країнами.

Деякі листи помічені надписами «Довірочно», «Секретно», «Таємно». Безумовно, будуть цікаві листи до Голови уряду УНР в екзилі Андрія Лівицького щодо особливостей переговорів з Польщею та окремих фінансових питань.

Розсекречені Службою зовнішньої розвідки України матеріали сприятимуть науковцям у їх подальшому дослідженні життя та загибелі видатного українського політичного і військового діяча Симона Петлюри, а також будуть цікаві громадянам небайдужим до пізнання вітчизняної історії.

Див. розділ «Розсекречені архіви»

Прес-служба Служби зовнішньої розвідки України


««««