Історія створення

Аналіз наявних історичних матеріалів періоду Київської Русі, Гетьманщини, Української Народної Республіки свідчить про те, що з найдавніших років на теренах України державними діячами приділялася серйозна увага ролі розвідки у відстоюванні національних інтересів, розбудові міждержавних стосунків, плануванні і проведенні військових операцій.

У радянський період розвідка в Україні існувала як територіальна складова єдиного загальносоюзного розвідувального механізму органів державної безпеки СРСР.

Після проголошення незалежності України у складі Служби національної безпеки України було створено Головне управління розвідки, організаційно-штатну структуру якого затверджено відповідним наказом Голови СНБУ 28 грудня 1991 року. Перед підрозділом постало завдання в короткі терміни визначити стратегію розвитку, основні засади, форми й методи діяльності за класичними напрямами роботи сучасної розвідслужби в незалежній Україні і налагодити постійне інформування вищого керівництва держави з актуальних проблем національної безпеки.

На території УРСР дислокувалось декілька підрозділів стратегічної радіорозвідки Комітету державної безпеки СРСР та Головного розвідувального управління Генштабу МО СРСР. На їх базі у  1992 році було створено Управління радіоелектронної розвідки та контррозвідки Служби безпеки України (Управління “Р”), яке у 1999 році отримало статус Головного управління “Р” СБУ.

Важливим кроком у справі зміцнення правових засад діяльності став ухвалений у березні 2001 року Закон України „Про розвідувальні органи України”. У ньому визначено мету, основні завдання та принципи роботи органів зовнішньої розвідки, окреслено їхні права і сфери діяльності, порядок взаємодії між ними та іншими державними органами, відносин з іноземними спецслужбами тощо.

У лютому 2004 року Указом Президента України на базі Головного управління розвідки та Головного управління “Р” був створений Департамент розвідки СБ України. Таке рішення керівництва держави сприяло уособленню підрозділами ГУ “Р” функцій технічної розвідки.

Нинішній період діяльності української зовнішньої розвідки бере свій відлік з 14 жовтня 2004 року – дня підписання Указу Президента України „Про Службу зовнішньої розвідки України”. З цього часу СЗР України функціонує як самостійний державний орган.

1 грудня 2005 року Верховною Радою України ухвалено Закон „Про Службу зовнішньої розвідки України”. Згодом започатковано відзначення у цей день чергової річниці від дня утворення української зовнішньої розвідки.