Інститут СЗР України

Служба зовнішньої розвідки України має власну систему професійної підготовки співробітників. Зокрема, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 310-р утворено Інститут СЗР України як відомчий вищий навчальний заклад, що здійснює згідно з державним замовленням підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників СЗР України.

Навчальний процес в Інституті організований з урахуванням вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інструкцій та наказів Голови СЗР України.

Основними напрямами освітньої діяльності Інституту є:

- підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями «Агентурна розвідка» та «Технічна розвідка»;

- перепідготовка та підвищення кваліфікації керівного, оперативного і оперативно-технічного складу.

На навчання до Інституту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються військовослужбовці Служби зовнішньої розвідки України, які виявили бажання здобути відповідний рівень за обраною спеціальністю, мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста або магістра незалежно від напряму підготовки та рекомендовані до вступу керівниками структурних підрозділів СЗР України.

Прийом на навчання у магістратурі здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Термін навчання в магістратурі – півтора року. Форма навчання – денна.

Керівництво, науково-педагогічний склад Інституту постійно здійснюють адаптацію змісту навчання до сучасних вимог і потреб розвідки, впроваджують до навчально-виховного процесу нові прогресивні методики, залучають до підготовки розвідників кращих фахівців з різних галузей знань та професіоналів з питань практичного їх застосування.

Служба зовнішньої розвідки України також має домовленості з рядом провідних вищих навчальних закладів України щодо підготовки фахівців для СЗР України за рахунок державного бюджету у рамках державного замовлення. Підписано низку угод про співпрацю та спільних наказів, що регламентують порядок взаємодії у вирішенні питань кадрового забезпечення з іншими державними органами, зокрема, зі Службою безпеки України, Міністерством оборони України, Міністерством закордонних справ України та іншими.

Вимоги до кандидатів на навчання в Інституті СЗР України:

- мати диплом державного зразка про отриману вищу освіту (кваліфікація – бакалавр, спеціаліст, магістр) за спеціальностями гуманітарного чи технічного профілю з добрими та відмінними оцінками;

- вільно володіти, як мінімум, однією (бажано англійською) іноземною мовою, рівень знання якої перевіряється фахівцями під час вступних випробувань;

- мати здібності до вивчення іноземних мов, схильність до роботи з людьми, навички до роботи в аналітичній сфері та сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій;

- впевнено володіти усною та письмовою українською діловою мовою;

- вільно орієнтуватися у загальнополітичних подіях у світі та в Україні, знати основні проблеми сучасного світу та надавати їм аргументовану оцінку;

- знати закони України, що регламентують діяльність СЗР України, мати сформоване на основі прочитаної літератури уявлення про специфіку розвідувальної роботи;

- мати стійкі патріотичні, моральні і мотиваційні установки для отримання розвідувальної підготовки та подальшої служби в СЗР України;

- мати добрий стан здоров`я та рівень фізичної підготовки, які є необхідними для проходження спеціальної підготовки в Інституті СЗР України в умовах високих фізичних, психологічних, емоційних навантажень;

- бути готовим до проходження навчання в Інституті СЗР України в умовах певних обмежень (вільного пересування, проживання, відвідування сім’ї тощо);

- бути готовим до вивчення іноземної мови, яка визначатиметься керівництвом СЗР України при зарахуванні кандидата на навчання в Інститут СЗР України виходячи із службової необхідності;

- мати комунікативні здібності, товариські якості, вміння працювати у складі команди.