Інститут СЗР України

Служба зовнішньої розвідки України має власну систему професійної підготовки співробітників. Зокрема, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 310-р, утворено Інститут СЗР України як заклад вищої освіти, що здійснює згідно з державним замовленням підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників СЗР України.

Навчальний процес в Інституті організований з урахуванням вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інструкцій та наказів Голови СЗР України.

Основними напрямами освітньої діяльності Інституту є:

- підготовка фахівців за ступенями вищої освіти «магістр» і «доктор філософії» за спеціальністю 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності);

- перепідготовка та підвищення кваліфікації керівного складу, співробітників підрозділів агентурної, технічної розвідки, допоміжних підрозділів.

На навчання до Інституту для здобуття відповідного освітнього ступеня приймаються військовослужбовці Служби зовнішньої розвідки України, які виявили бажання навчатися за зазначеною спеціальністю й відповідною спеціалізацією, відповідають вимогам Правил прийому на навчання до Інституту СЗРУ. Прийом на навчання здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Керівництво, науково-педагогічний склад Інституту постійно здійснюють адаптацію змісту навчання до сучасних вимог і потреб розвідки, впроваджують до навчально-виховного процесу нові прогресивні методики, залучають до підготовки розвідників кращих фахівців з різних галузей знань та професіоналів з питань практичного їх застосування.

Вимоги до кандидатів на навчання в Інституті СЗР України:

- мати диплом про здобуту вищу освіту (освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з добрими та відмінними оцінками;

- вільно володіти, як мінімум, однією (бажано англійською) іноземною мовою, рівень знання якої перевіряється фахівцями під час вступних випробувань;

- мати здібності до вивчення іноземних мов, схильність до роботи з людьми, навички роботи в аналітичній сфері та сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій;

- впевнено володіти усною та письмовою українською діловою мовою;

- вільно орієнтуватися у загальнополітичних подіях у світі та в Україні, знати основні проблеми сучасного світу та надавати їм аргументовану оцінку;

- мати стійкі патріотичні, моральні і мотиваційні установки;

- мати добрий стан здоров`я та рівень фізичної підготовки, які є необхідними для проходження спеціальної підготовки в Інституті СЗР України в умовах високих фізичних, психологічних, емоційних навантажень;

- бути готовим до проходження навчання в Інституті СЗР України в умовах певних обмежень (вільного пересування, проживання, відвідування сім’ї тощо);

- мати комунікативні здібності, товариські якості, вміння працювати у складі команди.