ФОНД ВЕТЕРАНІВ

 

Фонд ветеранів і співробітників зовнішньої розвідки України є недержавною добровільною благодійною організацією, що об’єднує осіб, які працювали в органах зовнішньої розвідки України, на основі єдності їхніх інтересів з метою соціального захисту, спільної реалізації громадянських прав і свобод та взаємодопомоги.

 

Фонд створений 14 вересня 1999 року за ініціативою ветеранів зовнішньої розвідки та підтримки керівництва Головного управління розвідки СБ України, зареєстрований Київським міським управлінням юстиції.

Основними завданнями Фонду є:

  • здійснення благодійної діяльності в інтересах ветеранів зовнішньої розвідки шляхом сприяння покращенню їхнього соціально-економічного становища і матеріального стану, поліпшенню медичного обслуговування та оздоровлення;
  • збереження і використання творчого потенціалу, кращих традицій, професійного досвіду ветеранів, передача їх молодим співробітникам зовнішньої розвідки;
    сприяння зміцненню престижу зовнішньої розвідки.

Членство у Фонді визначається як індивідуальне – для фізичних осіб, так і колективне – для юридичних осіб.

Дійсні члени Фонду – ветерани-пенсіонери зовнішньої розвідки, які працювали у відповідних підрозділах України або колишнього СРСР.

Асоційованими індивідуальними членами Фонду можуть бути інші громадяни, які визнають мету і завдання Фонду та сприяють їх реалізації у якості благодійників, меценатів та спонсорів.

Колективними членами Фонду можуть бути юридичні особи незалежно від форм власності, які беруть участь у благодійній діяльності Фонду та сприяють йому.

Фонд має свої представництва у ряді регіонів України.

Діяльність Фонду забезпечується за рахунок добровільних внесків, пожертв, матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги й підтримки, послуг і виконаних робіт, інших надходжень від юридичних осіб та громадян.

Організаційна та управлінська діяльність Фонду здійснюється через загальні збори, правління, виконавчий комітет (дирекція), Наглядову Раду.

Голова правління – Рожен Леонід Миколайович
Виконавчий директор – Горваль Володимир Іванович
Голова Наглядової Ради – Чучко Володимир Володимирович