Зразки запитів

Форма запиту на інформацію фізичної особи

Розпорядник інформації Служба зовнішньої розвідки України,вул. Нагірна, 24/1,м. Київ, 04107

ЗАПИТ

на інформацію

Прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
або
Загальний опис інформації, що запитується (Загальний опис необхідної  інформації)
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою (Вказати поштову адресу)
Факсом (Вказати номер факсу)
Електронною поштою (Вказати e-mail)
Необхідне підкреслити
Контактний телефон запитувача  
Дата запиту, підпис  

Завантажити зразок в електронному вигляді
Форма запиту на інформацію юридичної особи

Розпорядник інформації Служба зовнішньої розвідки України,вул. Нагірна, 24/1,м. Київ, 04107

ЗАПИТ

на інформацію

Найменування,  поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
або
Загальний опис інформації, що запитується (Загальний опис необхідної  інформації)
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою (Вказати поштову адресу)
Факсом (Вказати номер факсу)
Електронною поштою (Вказати e-mail)
Необхідне підкреслити
Контактний телефон запитувача
Посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис представника запитувача
Дата запиту, підпис

Завантажити зразок в електронному вигляді
Форма запиту на інформацію об’єднання громадян без статусу юридичної особи

Розпорядник інформації Служба зовнішньої розвідки України,вул. Нагірна, 24/1,м. Київ, 04107

ЗАПИТ

на інформацію

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (об’єднання громадян без статусу юридичної особи)
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
або
Загальний опис інформації, що запитується (Загальний опис необхідної  інформації)
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою (Вказати поштову адресу)
Факсом (Вказати номер факсу)
Електронною поштою (Вказати e-mail)
Необхідне підкреслити
Контактний телефон запитувача
Прізвище, ім’я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача
Дата запиту, підпис

Завантажити зразок в електронному вигляді