МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Міжнародне співробітництва СЗР України є одною з вагомих складових розвідувальної діяльності Служби та здійснюється на підставі чинного законодавства України та відомчих нормативно-правових актів СЗР України.

Службою зовнішньої розвідки України встановлені й ефективно використовуються в інтересах держави партнерські контакти з розвідувальними, спеціальними та правоохоронними органами держав ЄС, країн-членів НАТО, СНД, країн Азії, Африки, Латинської Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону і Далекого Сходу. Всього Службою підтримуються офіційні зв’язки зі 148 спецслужбами 81 країни світу та Офісом безпеки НАТО.

У зв’язку із значним загостренням військово-політичної ситуації навколо України та фактичним початком військової агресії Російської Федерації проти нашої держави, діяльність СЗР України у сфері міжнародного співробітництва в першу чергу спрямована на об’єднання зусиль усіх демократичних країн світу з метою протидії зовнішній агресії Росії та поширенню сепаратистських тенденцій в окремих регіонах України, забезпечення національної безпеки, збереження суверенітету і територіальної цілісності України.

Пріоритетними напрямами взаємодії з партнерськими спецслужбами також залишаються: протидія міжнародному тероризму, розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки, участь у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю, забезпечення енергетичної безпеки, сприяння в реалізації двосторонніх економічних проектів.

Динамічні зміни, які відбуваються у світі впродовж останнього часу, обумовили суттєву трансформацію сфери безпеки. Сьогодні загроза надходить вже не стільки від окремих держав, скільки від певних явищ, таких, зокрема, як світова фінансова та економічна криза. У зв’язку із цим питання протидії глобальним загрозам і викликам сучасності, забезпечення світової та регіональної безпеки все частіше обговорюються під час двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, переговорів, спільних нарад та форумів.

Нові форми співпраці, запроваджені в рамках регіонального, двостороннього і багатостороннього співробітництва, позитивно впливають на вирішення важливих завдань як безпосередньо в Україні, так і за її межами. Підписані угоди й досягнуті домовленості, їх реалізація дозволяють створити дієву систему спільної протидії загрозам і викликам у сфері безпеки.