Навчальний заклад СЗР України

Академія зовнішньої розвідки України

Служба зовнішньої розвідки України має в структурі заклад вищої освіти – Академію зовнішньої розвідки України, що здійснює згідно з державним замовленням підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників СЗР України та інших розвідувальних органів України.

Навчальний процес в Академії організований з урахуванням вимог Законів України "Про освіту" та "Про вищу освіту", нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інструкцій та наказів Голови СЗР України.

Основними напрямами освітньої діяльності Академії є:

-  підготовка фахівців за ступенем вищої освіти  "магістр" та "доктор філософії" за спеціальністю 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності);

-  перепідготовка та підвищення кваліфікації співробітників СЗР України та інших розвідувальних органів України за напрямами діяльності підрозділів агентурної й технічної розвідки.

На навчання до Академії приймаються військовослужбовці СЗР України, які виявили бажання здобувати відповідний освітній ступінь за зазначеною спеціальністю:

- освітній ступінь "магістр" - мають ступінь вищої освіти бакалавра, (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) або магістра незалежно від напряму підготовки та рекомендовані керівниками структурних підрозділів СЗР України для вступу на навчання до Академії;

- освітній ступінь "доктор філософії" - мають ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) незалежно від напряму підготовки та рекомендовані керівниками структурних підрозділів СЗР України для вступу на навчання до Академії.

Прийом на навчання у магістратурі (аспірантурі) здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Вимоги до кандидатів на навчання в Академії зовнішньої розвідки України:

- вільно володіти, як мінімум, однією (бажано англійською) іноземною мовою, рівень знання якої перевіряється фахівцями під час вступних випробувань;

- впевнено володіти усною та письмовою українською діловою мовою;

- вільно орієнтуватися у загальнополітичних подіях у світі та в Україні, знати основні проблеми сучасного світу та надавати їм аргументовану оцінку;

- знати закони України, що регламентують діяльність СЗР України, мати сформоване уявлення про специфіку розвідувальної роботи;

- мати стійкі патріотичні, моральні і мотиваційні установки для отримання розвідувальної підготовки та подальшої служби в СЗР України;

- мати добрий стан здоров`я та рівень фізичної підготовки, які є необхідними для проходження спеціальної підготовки в Академії в умовах високих фізичних, психологічних, емоційних навантажень;

- бути готовим до проходження навчання в Академії в умовах певних обмежень (вільного пересування, проживання, відвідування сім’ї тощо);

- бути готовим до вивчення іноземної мови, яка визначатиметься керівництвом СЗР України при зарахуванні кандидата на навчання в Академії виходячи із службової необхідності;

- мати комунікативні здібності, товариські якості, вміння працювати у складі команди.

Термін навчання в магістратурі – півтора року, в аспірантурі – чотири роки.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації співробітників СЗР України та інших розвідувальних органів України проводиться в Академії на курсах підвищення кваліфікації та тренінгах з терміном навчання від 1 дня до 6 місяців.

Керівництво, науково-педагогічний склад Академії постійно здійснюють адаптацію змісту навчання до сучасних вимог і потреб розвідки, впроваджують до навчально-виховного процесу нові прогресивні методики, залучають до підготовки розвідників кращих фахівців з різних галузей знань та професіоналів з питань їхнього практичного застосування.

Академією укладено  низку угод із провідними закладами вищої освіти України про співпрацю в освітній та науковій сферах.