Натисни та тримай

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництва СЗР України є одною з вагомих складових розвідувальної діяльності Служби та здійснюється на підставі чинного законодавства України та відомчих нормативно-правових актів СЗР України.

Службою зовнішньої розвідки України встановлені й ефективно використовуються в інтересах держави партнерські контакти з розвідувальними, спеціальними та правоохоронними органами держав ЄС, країн-членів НАТО, СНД, країн Азії, Африки, Латинської Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону і Далекого Сходу. Всього Службою підтримуються офіційні зв’язки зі 148 спецслужбами 81 країни світу та Офісом безпеки НАТО.

У зв’язку із значним загостренням військово-політичної ситуації навколо України та початком військової агресії Російської Федерації проти нашої держави, діяльність СЗР України у сфері міжнародного співробітництва в першу чергу спрямована на об’єднання зусиль усіх демократичних країн світу з метою протидії зовнішній агресії Росії та поширенню сепаратистських тенденцій в окремих регіонах України, забезпечення національної безпеки, збереження суверенітету і територіальної цілісності України.

Завдяки підтримці партнерів по НАТО, українська розвідка, попри пряму військову агресію РФ і жорстку протидію з боку її спецслужб, змогла не лише відродитися, а й кардинально модернізувати усі напрями своєї діяльності. Започатковані  реформи дали змогу встановити довіру і налагодити належну взаємодію з розвідувальною спільнотою НАТО, поступово інтегруватися до когорти розвідувальних служб Північноатлантичного Альянсу. Лише за останній рік СЗР України значно розвинула своє партнерство з ЦРУ США, МІ 6 Великої Британії, БНД Німеччини, Агентством розвідки Польщі, Департаментом державної безпеки Литви, Департаментом зовнішньої розвідки Естонії, Службою зовнішньої інформації Румунії, Національною розвідувальною організацією Туреччини та Службою зовнішньої розвідки Грузії. Започаткування співпраці з Об’єднаним департаментом розвідки і безпеки НАТО також свідчить про збільшення  довіри Альянсу до української розвідувальної спільноти, що сприятиме інтеграції України в Північно-Атлантичний Альянс.

Пріоритетними напрямами взаємодії з партнерськими спецслужбами також залишаються: протидія міжнародному тероризму, розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки, участь у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю, забезпечення енергетичної безпеки, сприяння в реалізації двосторонніх економічних проектів.

Динамічні зміни, які відбуваються у світі впродовж останнього часу, обумовили суттєву трансформацію сфери безпеки. Сьогодні загроза надходить вже не стільки від окремих держав, скільки від певних явищ, таких, зокрема, як світова фінансова та економічна криза. У зв’язку із цим питання протидії глобальним загрозам і викликам сучасності, забезпечення світової та регіональної безпеки все частіше обговорюються під час двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, переговорів, спільних нарад та форумів.

Нові форми співпраці, запроваджені в рамках регіонального, двостороннього і багатостороннього співробітництва, позитивно впливають на вирішення важливих завдань як безпосередньо в Україні, так і за її межами. Підписані угоди й досягнуті домовленості, їх реалізація дозволяють створити дієву систему спільної протидії загрозам і викликам у сфері безпеки.

Міжнародне співробітництво