Ісаак Мазепа. У вогні й бурі національно-визвольної боротьби

7/28/2021
singleNews

У період Української революції І9І7–1921 років Ісаак Мазепа очолював міністерства внутрішніх і земельних справ, був прем’єр-міністром Уряду Директорії УНР. Про творення Української держави і свою роль у Визвольних змаганнях він докладно написав у книгах «Україна в огні й бурі революції», «Большевизм і окупація України» та інших. Водночас не менш цікавою є його участь у створенні й організації роботи Української Національної Ради одразу після закінчення Другої світової війни, про що збереглося не так багато свідчень. Саме розсекречені документи з архівних фондів розвідки дають змогу заповнити цю прогалину. 

("День", 28.07.2021)