СЗРУ публікує із архівних фондів розвідки історико-публіцистичну працю Євгена Ляховича «Українське питання»

5/12/2021
singleNews

До 30-річчя Незалежності України Служба зовнішньої розвідки України публікує розповідь про політичного та громадського діяча Євгена Ляховича і текст його історико-публіцистичної праці «Українське питання».

Ця праця на 46 машинописних аркушах була написана Є. Ляховичем англійською мовою і надрукована накладом 100 примірників у той час, коли він у 1933–1935 роках перебував у Великій Британії як офіційний представник і член Проводу ОУН, маючи завдання добитися підтримки британського уряду для українського визвольного руху.

Цією працею, численними статтями в британській пресі, а також спілкуванням із представниками Міністерства закордонних справ Великої Британії та громадськості він намагався привернути увагу до України, її історії, культури, причин поразки у національно-визвольних змаганнях, до важкого становища українського населення у складі різних державних утворень, зокрема в СРСР в умовах сталінського режиму і штучно створеного голоду.

У передмові автор зазначає, що розглядає українське питання лише у нерозривній єдності зі створенням у Східній Європі самостійної Української держави і розмірковує, як це має бути реалізовано.

Ця праця свого часу потрапила до радянських спецслужб, одразу була перекладена російською мовою і оцінена як антирадянська. Один примірник тоді залишили в Москві на Луб’янці і передали старшому лейтенанту держбезпеки Павлу Судоплатову для використання в оперативній розробці Є. Ляховича, інший надіслали до ДПУ УСРР.

Попри фрагментарний і подекуди суб’єктивний виклад окремих подій української історії, їхнє емоційне авторське трактування і деякі неточності, «Українське питання» Євгена Ляховича є яскравим зразком політичної публіцистики першої половини ХХ століття і джерелом для подальшого дослідження науковцями й істориками, а також для розуміння українсько-російських стосунків у різні періоди історії.